חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דינמיקה של גוף קשיח
  Dynamics of Rigid Bodies  
0542-2110-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'0900-1100103 הנדסה כתות חשיעור ות גב' זמיר אלה
סמ'  א'1400-1600001 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   סטטיקה של גוף קשיח.
קינמטיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית ותנועה מרחבית. מערכות ייחוס נעות. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית. שיטות אנרגיה ותנע. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מרחבית. טנזור האינרציה. כוונים ראשיים. משוואות התנועה של אוילר. זוויות אוילר, ג'ירוסקופ.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerquisites: Statics of Rigid Bodies
Kinematics of rigid in plane and space motion. Moving reference frames. Dynamics of rigid bodies in plane motion. Energy and momentum methods. Dynamics of rigid bodies in space motion. Tensor of inertia. Euler’s equation of motion. Gyroscope.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת