חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דינמיקה של גוף קשיח
  Dynamics of Rigid Bodies                                                                             
0542-2110
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  א'0900-1100103לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות גב' זמיר אלה
סמ'  א'1400-1600001וולפסון - הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   סטטיקה של גוף קשיח.
קינמטיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית ותנועה מרחבית. מערכות ייחוס נעות. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מישורית. שיטות אנרגיה ותנע. דינמיקה של גופים קשיחים בתנועה מרחבית. טנזור האינרציה. כוונים ראשיים. משוואות התנועה של אוילר. זוויות אוילר, ג'ירוסקופ.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerquisites: Statics of Rigid Bodies
Kinematics of rigid in plane and space motion. Moving reference frames. Dynamics of rigid bodies in plane motion. Energy and momentum methods. Dynamics of rigid bodies in space motion. Tensor of inertia. Euler’s equation of motion. Gyroscope.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת