חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סטטיקה של גוף קשיח
  Statics of Rigid Bodies  
0542-1820-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1100-1200108 ולפסון הנדסהתרגיל מר סופר רתם
סילבוס מקוצר
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:  מכניקה של חלקיקים (במקביל)
מערכות כוחות אקויולנטיות. שיווי משקל של גופים קשיחים. עומסים רציפים, מרכזי שטח ומרכז כובד. הידרוסטטיקה, מומנטי שטח ומומנטי אינרציה. אנליזה של מסבכים, קורות ומסגרות. פילוג כוחות פנימיים במסבכים, קורות ומסגרות. אנליזה של כבלים. חיכוך. שיטת עבודה ווירטואלית.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Mechanics of Particles (Cuncurrent)
Main Principles of mechanics. Concept of force. Forces as vectors. Equivalent systems of forces. Equilibrium of rigid bodies. Distributed forces. Center of gravity. Centroids of areas. Hydrostatics. First moments of areas and lines. Moments of inertia of areas. Analysis of structures. Trusses, frames and beams. Internal forces and moments in trusses, frames and beams. Analysis of cables. Method of virtual work. Potential energy.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת