חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מכניקה של חלקיקים
  Mechanics of Particles  
0542-1810-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'0800-1000001 ולפסון הנדסהשיעור ות גב' זמיר אלה
סמ'  ב'1400-1700102 הנדסת תוכנהשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
סטטיקה של חלקיקים. וקטורים. שיווי משקל של חלקיקים. כוחות במישור ובמרחב. קינמטיקה של חלקיקים. תנועה ישרה ותנועה במסלול כללי. תנועה יחסית ותאוצת קוריוליס. דינמיקה של חלקיקים, חוקי ניוטון. מערכות אינרציאליות ולא-אינרציאליות. שיטות אנרגיה ותנע. חוקי שימור. תנועה בהשפעת כוח מרכזי, חוקי קפלר, לווינים. תנודות. מערכות של חלקיקים. מרכז המסה, תנע קווי וזוויתי, אנרגיה. חוקי שימור, מערכות עם מסה משתנה.
 

 
Course description
Credit Points: 4
Statics of particles. Vectors. Particles equilibrium. Forces in plane and in space. Kinematics of particles. Reclilinear motion, general motion. Relative motion, Coriolis acceleration. Dynamics of particles, Newton’s laws. Inertial and noninertial systems of references. Methods of momentum and energy. Laws of cousernation. Central force, Kepler laws, sattelites. Systems of particles. Center of masses, linear and angular momentum. Mechanical vibrations.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת