חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מכניקה של חלקיקים
  Mechanics of Particles                                                                               
0542-1810
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  ב'0800-1000102הנדסת תוכנהשיעור ות גב' זמיר אלה
סמ'  ב'1400-1600102הנדסת תוכנהשיעור ות
סמ'  ב'1200-1300104הנדסת תוכנהשיעור ות גב' קליין עמית אשרת
סמ'  ב'1300-1400104הנדסת תוכנהשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
סטטיקה של חלקיקים. וקטורים. שיווי משקל של חלקיקים. כוחות במישור ובמרחב. קינמטיקה של חלקיקים. תנועה ישרה ותנועה במסלול כללי. תנועה יחסית ותאוצת קוריוליס. דינמיקה של חלקיקים, חוקי ניוטון. מערכות אינרציאליות ולא-אינרציאליות. שיטות אנרגיה ותנע. חוקי שימור. תנועה בהשפעת כוח מרכזי, חוקי קפלר, לווינים. תנודות. מערכות של חלקיקים. מרכז המסה, תנע קווי וזוויתי, אנרגיה. חוקי שימור, מערכות עם מסה משתנה.
 

 
Course description
Credit Points: 4
Statics of particles. Vectors. Particles equilibrium. Forces in plane and in space. Kinematics of particles. Reclilinear motion, general motion. Relative motion, Coriolis acceleration. Dynamics of particles, Newton’s laws. Inertial and noninertial systems of references. Methods of momentum and energy. Laws of cousernation. Central force, Kepler laws, sattelites. Systems of particles. Center of masses, linear and angular momentum. Mechanical vibrations.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת