חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא להנדסה מכנית
  Introduction to Mechanical Engineering                                                               
0542-1800
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  א'1000-1200001וולפסון - הנדסהתרגיל פרופ זייפרט אברהם
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
שעות:  2 ש"ס
היסטוריה, הווה, וכיווני התפתחות של הנדסה מכנית. כיצד מגיעים מפיסיקה, מתמטיקה ומדעי ההנדסה, לפיתוח מוצרים הנדסיים. מבחר הרצאות מהנושאים הבאים: אנרגיה, מבנים, אוירונאוטיקה, מכניקת זורמים, מכניקת מוצקים, הנדסת חומרים, הנדסת סביבה, הנדסה ימית, הנדסת מערכות, מכניקה חישובית, רובוטיקה, MEMS.
 
ההרצאות ניתנות ע"י מרצים מהתעשייה ומהאוניברסיטה.
 
Course description
History, present, and future directions for mechanical engineering. How do we get from physics, mathematics, and engineering sciences to developing engineering products? Selected lectures from the following topics: energy, structures, avironautics, fluid mechanics, solid mechanics, material science, environmental engineering, ocean engineering, systems engineering, computational mechanics, robotics and MEMS,
 
The lectures are delivered by industry practitioners and faculty members.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
0542-1800-01 מבוא להנדסה מכנית
Introduction to Mechanical Engineering
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ זייפרט אברהם

666סילבוס מפורט/דף מידע
 
מבנה הציון: אין ציון. קיימת חובת שמיעה.
אתר באינטרנט: http://virtual.tau.ac.il
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת