חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מערכות מכניות משולבות
  Integrated Systems  
0540-6601-01
הנדסה
סמ'  ב'1600-1900120 ולפסון הנדסהשיעור פרופ שי עופר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:   3
מבוא הנדסי: הגדרת המושג מערכת מכנית משולבת. דוגמאות לשילובים של מערכות מכניות, אלקטרוניות ומידע. שלבי פיתוח מערכת משולבת. מידול ואנליזת מערכות משולבות: מידול מונחה עצמים של מערכות משולבות מכניקה אלקטרוניקה ותוכנה ואנליזת התנהגות. טופולוגיה: אנליזה ושיפור תכן. גרפים: ייצוג קומבינטורי למערכות משולבות המכילות אלמנטים מתחומים שונים עם השפעה הדדית ביניהם והפעלת שיטות כלליות לאנליזה אחידה עבור מערכות אלו. קריטריונים להערכת תכנונים הנדסיים ויישומם על מערכות משולבות. תכן מערכות משולבות: חיפוש פתרון תכן בשיטות היוריסטיות. טיפול באילוצים Constraint) satisfaction). העברת ידע ושיטות בין תחומים הנדסיים שונים.
דוגמאות: מבנים חכמים, מערכות בעלות יכולת אחזקה עצמאית, התקני MEMS, רובוטים אוטונומיים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת