חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מכניקת הרצף
  Continuum Mechanics  
0540-6413-01
הנדסה
סמ'  א'1600-1900118 ולפסון הנדסהשיעור פרופ רבקין שמואל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 משקל: 3 נ.ז.
דרישות קדם: תורת האלסטיות או מכניקת זורמים מתקדמת
 
אנליזה טנסורית, פרוק פולרי, משפטי אינטגרלים. קינמטיקה של דפורמציה ותנועה, תאור חומרי ומרחבי. טנסורי מאמצים של קושי ופיולה-קירגוף. שימור של תנע קווי ותנע זויתי.טתרמודינמיקה של רצף, משוואת אנרגיה, עצמת מאמצים. משוואות החומר לנוזלים ומוצקים. נוזלים ניוטוניים, אלסטיות סופית, היפראלסטיות, לינאריזציה. משוואות מעבר חום ומסה, משוואות נוייה-סטוקס.
חומרים עם ספיגת אנרגיה, וויסקו-אלסטיות.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת