חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אנליזת אלמנטים סופיים 2
  Finite Element Analysis 2  
0540-6411-01
הנדסה
סמ'  ב'1500-1800238 ולפסון הנדסהשיעור פרופ הררי יצחק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל: 3
 
דרישות קדם: 0540.6408 שיטות וריאציונליות ואלמנטים סופיים (1)
בעיות דינמיות באלמנטים סופיים, קבלת מטריצת מסה מלאה ומרוכזת, שיטות אינטגרציה ישירות בתחום הזמן, שיטות פתרון לבעיות הערך העצמי. בעיות לא לינאריות, קבלת מערכת משוואות השארית, פתרון אינקרימנטלי, שיטת ניוטון רפסון ושיטות המבוססות על ניוטון רפסון, שיטות עדכון חלקי. שיטות פתרון מקורבות, חציית אופרטורים ופתרונות ברמת האלמנט. שיטות לטיפול בבעיות אלמנטים סופיים גדולות. הקורס יכלול יישום בעזרת מחשב.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת