חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מכניקת השבר
  Fracture Mechanics  
0540-6407-01
הנדסה
סמ'  א'1500-1800438 ולפסון הנדסהשיעור פרופ בנקס-סילס לסלי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל: 3
 דרישות קדם: מבוא לתורת האלסטיות
מושגי יסוד: מאמצים בקצה סדק, קריטריון Griffith, איזור פלסטי בקצה סדק. שיטות פשוטות לחישוב מקדמי עוצמת המאמץ. מנגנוני כשל. שיקולי אנרגיה: קצב שחרור אנרגיה, גמישות, אינטגראל - J. ניסויים במכניקת השבר: חסינות השבר בעיבור משורי, Kic; התנהגות במאמץ מישורי. פלסטיות בקצה סדק: סינגולריות של HRR; אזור כניעה קטן ואזור כניעה גדול; קריטריונים להתאמת השימוש  ב- J  
(J-dominance); ניסויי  JIC,  עקומת  JR'  סדק בממשק.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת