חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תורת הטבלאות והקליפות
  Theory of Plates Shells  
0540-6405-01
הנדסה
סמ'  א'1600-1900406 ולפסון הנדסהשיעור פרופ חי הרצל
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:               3
דרישות קדם:      0542.4221 מבוא לתורת האלסטיות; 0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות
הגדרה וחשיבות הנדסית של מבנים דקי דופן. טבלאות: הנחות יסוד ומשוואות שווי משקל, תנאי שפה, טבלאות איזוטרופיות, פתרון בעיות כפיפה לעומסים רציפים ונקודתיים, משוואות קריסה, פתרון בעיות קריסה, שיטות וריאציוניות, התנהגות מעבר לקריסה, טבלאות עם אי מושלמות התחלתית קטנה, טבלאות מלווחות עשויות שכבות המחוזקות בסיבים, טבלאות אורטוטרופיות, אנאיזוטרופיות וכלליות, תאוריה מסדר ראשון. קליפות: קליפות גליליות, משוואות שווי משקל, פתרון בעיות עם סימטריה צירית, דעיכת מומנטי הכפיפה, משוואות Donnell, משוואות קריסה, פתרון בעיות קריסה של קליפות גליליות.
Course description
Definition and importance of thin-walled structures.
Plates: Basic assumptions, equilibrium equations and boundary conditions. Sample bending problems for concentrated and continues type loading. Buckling equations, buckling solutions, variational principles. Post-buckling behavior, effect of initial imperfection. Orthotropic and general anisotropic laminated plates. Shells: cylindrical shells, equilibrium equations, sample problems with axial symmetry, decay of bending moments. Donnell approximations, buckling equations, buckling solutions for cylindrical shells.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת