חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  זרימה במאגרי גז טבעי ונפט
  Flow in Oil and Natural Gas Reservoirs  
0540-6330-01
הנדסה
סמ'  ב'1500-1800009 עבודה סוציאליתשיעור ד"ר רבינוביץ אבינעם
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

הנדסה
0540-6330-01 זרימה במאגרי גז טבעי ונפט
Flow in Oil and Natural Gas Reservoirs
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר רבינוביץ אבינעם

סילבוס מפורט/דף מידע

0540.6330 זרימה במאגרי גז טבעי ונפט

סלבוס: יסודות הזרימה במאגרי גז טבעי ונפט ומידול הזרימה. נפתח את המשוואות המתארות את הזרימה ונעסוק בשיטות נומריות המשמשות לפתרון. נושאים בסיסיים בזרימה רב-פאזית בתווך נקבובי. פתרונות אנליטיים ונומריים: מודל הblack oil-, compositional ותרמי. החומר ילמד בהקשר של מידול הזרימה לצורך הפקת נפט וגז טבעי. תינתן גם התמונה רחבה של מידול הזרימה כחלק מהנדסת גז ונפט ודוגמאות מהתעשייה.

דרישות קדם: מכניקת זורמים 1 או מכניקת זורמים מתקדמת

 

Course name:  Flow in Oil and Natural Gas Reservoirs

Syllabus:  Fundamentals of flow in oil and natural gas reservoirs for reservoir flow modeling. The focus will be on deriving the mathematical equations and describing discretization schemes and finite difference numerical solution methods. Basic topics in multi-phase flow in porous media will be covered. Analytical solutions will be presented for simple cases and numerical models such as black oil, compositional and thermal for complex flow scenarios. In addition, the course will focus on applications to oil and natural gas production. Topics will be presented with regards to the big picture of petroleum engineering and examples from industry will be presented.

Mandatory preliminary courses: Fluid Mechanics 1 or Advanced Fluid Mechanics

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת