חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת חומרים מרוכבים
  Theory of Composite Materials  
0540-6201-01
הנדסה
סמ'  א'1500-1800101 הנדסת תוכנהשיעור פרופ חג'-עלי ראמי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 משקל:   3
דרישות קדם:       0542.4221 מבוא לתורת האלסטיות
סוגי חומרים מרוכבים וחשיבותם הטכנולוגית. תכונות אפקטיביות. תערובות, חומרים המכילים חלקיקים וחומרים משוריינים בסיבים. תכונות אלסטיות: סיווג, שיטות חישוב וקביעה נסיונית. ליווחים מחומרים משורייני סיבים: חישוב ותיכון. מבנים מחומרים מרוכבים: חישוב ותיכון.
Course description
Credit Points: 3
Prerequisites: Introduction to the Theory of Elasticity- 0542.4221
Anisotropic elasticity. Review of transformation laws for vectors, second order tensors, and fourth order tensors. Definition of different classes of elastic symmetry.
Engineering constants for orthotropic materials and transversely isotropic materials.
Love-Kirchoff theory of laminated fiber reinforced plates. Cross-ply laminates. Angle-ply laminates. Thermoelasticity of fiber reinforced laminated plates. Strength theories of laminated plates. Introduction to the determination of the effective properties of composite materials from the properties of their constituents. Homogeneous boundary conditions. Average strain and stress theorems. The dilute approximation for the effective properties.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת