חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תכן הנדסי: תיאוריה ושיטות מתקדמות
  Product Design; Theory and Advanced Methods  
0540-5600-01
הנדסה
סמ'  ב'1600-1900106 הנדסת תוכנהשיעור פרופ רייך יורם
הקורס מועבר באנגלית
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:   3
מבוא למוצרים, תהליכי פיתוח ותכונותיהם. מבוא לתורת הגרפים, רשתות פטרי ורשתות גדולות. מבוא לאופטימיזציה: בעיות במרחב בדיד ורציף ופתרון בשיטות רגילות, הסתברותיות וגנטיות. מבוא לקבלת החלטות: תיאוריה, פסיכולוגיה וטיפול בריבוי מטרות. הכרות עם תיאוריות תכן עם בסיס מתמטי והנדסי. הכרות עם כלי תכן נפוצים. מודלים לפיתוח וניהול תהליכי פיתוח.
Course description
Credit Points: 3
What is a product? Product development processes and their properties. Introduction to graph theory, Petri nets, large networks. Introduction to optimization: problems in discrete and continuous spaces, solution with classic methods, probabilistic and genetic methods. Introduction to decision making: theory, psychology and multi-objective. Design theories. Classical design tools. Managing development processes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת