חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבר חום - הולכה
  Conduction - Heat Transfer  
0540-5500-01
הנדסה
סמ'  א'1600-1900406 ולפסון הנדסהשיעור פרופ טייטל יהודה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:               3
דרישות קדם לתלמידי התואר הראשון: 0542.3620 מעבר חום
ניסוח פתרון בעיות קויות ובלתי קויות של הולכת חום. בעיות בנושאים אחרים הקשורים להולכת חום. פתרונות אנליטיים מדויקים בשיטת הפרדת משתנים, התמרות לפלס ופוריה, טמפרטורה מורכבת, מיפוי קונפורמי, מקורות ושקעים, בבואות ופונקציות גרין. פתרונות מקורבים ופתרונות מספריים, השיטה האינטגרלית, שיטת מונטה-קרלו ושיטות הפרשים סופיים. שיטות ואריאציוניות בהולכת חום; שיטת האלמנטים הסופיים; קשר לתרמודינמיקה בלתי הפיכה.
Course description
Credit points: 3
Prerequisites: heat transfer- 0542.3620
Basic laws, linear and non linear formulations. Other areas similar to heat conduction.
Exact analytical solutions using separation of variables, Laplace and Fourier transforms, complex temperature, conformal mapping, sources and sinks, images and Green function methods. Approximate and numerical methods. Integral method, Mont-Carlo method and finite differences. Variational methods and finite elements. Relation to irreversible thermodynamics.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת