חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תורת האלסטיות
  Theory of Elasticity  
0540-5400-01
הנדסה
סמ'  א'1500-1800238 ולפסון הנדסהשיעור פרופ הררי יצחק
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:   3
דרישות קדם:       0542.2200 מכניקת המוצקים (1)
טנסורים. משוואות התאמה. עבורים גדולים. חוק הוק. משפטי שימור ואנרגיה. בעיות דו-ממדיות: מישור אינסופי וטבעת. בעיות תלת-ממדיות: פתרונות כלליים, סמטריה צירית, כוחות מרוכזים, חצי מרחב, בעיות מגע. משפטים וריאציוניים של תורת האלסטיות ושמושיהם.
Course description
Credit points: 3
Prerequisite: 0542.2200 Mechanics of Solids (1).
Tensors. Compatibility equations. Finite deformations. Hooke's law. Energy conservation laws. Two-dimensional problems: infinite plane, disk. Three-dimensional problems: general solutions, axial symmetry, concentration forces, half-space, contact problems. Employing the variational principles of theory of elasticity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת