חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מכניקת זורמים מתקדמת
  Advanced Fluid Mechanics  
0540-5300-01
הנדסה
סמ'  ב'1600-1900102 הנדסה כתות חשיעור פרופ גלפגט אלכסנדר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל: 3
דרישות קדם: 0542.2500 מכניקת הזורמים (1)
מושג הרצף, שיטות אוילר ולגרנז'. משפט הטרנספורט של ריינולדס, משוואות התנועה והשימור עבור נוזל אידיאלי, קינמטיקה של זרימת רצף, משפטי השימור של קלוין והלמהולץ, פונקצית הפוטנציאל, משוואות לפלס ופתרונותיה הסינגולריים, פונקציות פוטנציאל וזרם עבור סינגולריות בסיסית (מקור זוגן ערבול). עיקרון הסופרפוזיציה, יצירת גופי רנקין על ידי פרוסים סינגולריים, פתרונות של בעיות הפוטנציאל באמצעות משוואות אינטגרליות של פרדהולם, הקרוב של מנק לגופים דקים, שיטת השיקוף, משפט ההפוך של קלוין ומשפט ויס לגבי זרימה סביב כדור, מושג המסה הנוספת, משפטי המסה הנוספת של טיילור, משפטי לאגלי עבור הכח והמומנט, הפרדוקס של דאלמבר, אפקט מגנוס, זרימות לא סיבוביות, מושג וקטור הפוטנציאל, משפט ביו-סבר, תיאורית הכנף הדקה, תנאי קוטה ז'ווקבסקי.
Course description
Credit Points: 3
Prerequisites: 0542.2500 Fluid Mechanics (1)
From discrete particles to continuum descriptions, criteria for the validity of continuum descriptions, coarse-graining methods and implications, streamlines, streaklines and pathlines, the Euler and Lagrange representations, derivation of the general equations of continuum mechanics, derivation of the constitutive relations for Newtonian fluids, including the energy (temperature) field as well as appropriate boundary conditions, the basic linear modes of hydrodynamics, the incompressible limit, applications to acoustics, water wave dynamics, vortical dynamics, potential flows, basic theorems for compressible and incompressible ideal flows, development of shocks and further applications. Some mathematical methods involving tensors and Fourier representations will be reviewed in the course of the lectures.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת