חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  שיטות מתמטיות בהנדסה
  Mathematical Methods in Engineering                                                                  
0540-5001-01
הנדסה
סמ'  א'1600-1900101לימודי הנדסה - כיתותשיעור פרופ גלפגט אלכסנדר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:                   3
דרישות קדם:       פונקציות מרוכבות
אלגברה וקטורית וטנזורית: הגדרות, הצגות של טנזורים, דוגמאות. פונקציות מרוכבות: הגדרות, נקודות סינגולריות, משפט קושי ושימושיו, מיפוי קונפורמי ושימושים, פיתוח אינטגרלים, אינטגרל קושי, בעיית קשת הילברט. התמרות אינטגרליות: פורייה, לפלס, מלין, הנקל והילברט, שימוש עבור משוואות דיפרנציאליות רגילות (הפרדת משתנים) וחלקיות. משוואות אינטגרליות מסוג פרדהולם וולטרה. מבוא לשיטת הוריאציות.
Course description
Credit Points: 3
Vector and tensor algebra: definitions, representations of tensors, examples. Complex functions: definitions, singular points, the Cauchy theorem and applications, conformal maps and applications, expansions of integrals, the Cauchy integral, the Hilbert arc problem. Integral transforms: Fourier, Laplace, Mellin, Hankel and Hilbert, applications to ordinary differential equations (separation of variables) and partial differential equations. Fredholm and Volterra integral equations. Introduction to the calculus of variations.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת