חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אנטנות וקרינה
  Antennas and Radiation  
0512-4861-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א' שיעור ות מר טובי רם
סמ'  א'1700-1900130 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ קסטנר רפאל
סמ'  א'1600-1800130 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תמסורת גלים
חזרה על עקרונות התורה האלקטרומגנטית. משפט ההדדיות, תורת הקרינה האלקטרומגנטית, מושג השדה הרחוק, קורנים אלמנטריים;  פרמטרים של אנטנה בשידור. האנטנה בקליטה, האנטנה במערכות שידור-קליטה;    קרינה ממקורות מאולצים: מקורות קוויים, אנטנות חוטיות, אנטנות יאגי. שיטות הזנה לאנטנות חוטיות;   משפט השקילות ואנטנות מפתח, אנטנות שופר. אנטנות רפלקטור;   מבוא למערכים: דגימה של מפתחים. מקדם המערך. בנית עקומי קרינה במערכים. עקרון הכפלת עקומי הקרינה. שיטות סקירה. הזנת מערכים. מבוא לסינתיזה של מערכים. מערכי צ'ביצ'ף-דולף. צימודים ואימפדנס אקטיבי במערכים;  אנטנות מיקרוסטריפ. מערכי מיקרוסטריפ.

Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisite: Wave Transmission & Lines.
1. Review of the principles of the electromagnetic theory. Reciprocity theorem, equivalence principle and Huygens sources, theory of radiation, the far field concept, elementary radiators.
2. Parameters of transmitting antennas. The receiving antenna, the antenna in transmit - receive systems.
3. Radiation from impressed sources: line sources. Wire antennas, Yagi-Uda antennas, methods for feeding wire antennas.
4. Aperture antennas, horn and reflector antennas.
5. Introduction to antenna arrays: Aperture sampling, linear array factor, linear array grating lobes, element patterns, coupling and active impedance, principle of pattern multiplication. Scanning methods, feeding networks. Introduction to array synthesis, Chebychev-Dolph arrays.
6. Microstrip antennas and arrays.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת