חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  התקני מיקרוגלים פסיביים
  Passive Microwave Devices  
0512-4802-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1600-1800007 עבודה סוציאליתשיעור ות ד"ר גרב חונה
סמ'  א'1200-1400007 עבודה סוציאליתשיעור ות
פרופ גרבי אליהו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למיקרוגלים
תורת הרשת למעגלי מיקרוגלים, צמתים של מוליכי גלים, מצמדים כיווניים, תאום עכבות, מבנים מחזוריים ומסננים, רכיבי מיקרוגל פריטיים, רכיבי מיקרוגל אקטיביים, מעגלים מוכללים במיקרוגלים. 
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisite: Introduction to Microwave Systems
Network theory for microwave circuits, junctions of waveguides, directional couplers, impedance matching, periodic structures and filters, ferrite microwave components, active microwave components integrated microwave circuits.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת