חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה מתקדמת להתקנים
  Advanced Laboratory in Semiconductors Devices  
0512-4790-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב' מעבדה פרופ נתן מנחם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               1.5
דרישות קדם:     תמסורת גלים, התקנים אלקטרוניים מתקדמים
המעבדה נחלקת ל2- קבוצות ניסויים:
א.      התקני מצב מוצק: סוגי דיודות שונים, טרנזיסטורי אפקט שדה, תאי שמש, התקנים אופטו-אלקטרוניים, מקרר תרמואלקטרי, דיודת מנהרה, טרנזיסטור חד צומתי, SCR, PHOTO-SCR, טריאק, התקנית תצוגה LCD ,LED, התקן גל שטוח אקוסטי. מיקרוליטוגרפיה.
ב.       התקני מיקרוגלים: מקורות מצב מוצק, הכרת הרכיבים השונים, גלאי מצב מוצק גבישי ושימושיו. הכרת המגבר TWT ותכונותיו בתחום ה- UHF.
Course description
Credits: 1.5
Prerequisites: Advanced Semiconductor Electronic Devices (concurrent); Wave transmission Lines
Objective Acquaint the students of the semiconductor device track with both manufacturing and characterization methods providing hands-on experience with industrial and research techniques. Program Introductory meeting; Conductivity; Metallization; Photolithography; Schottky diode; Annealing and formation of an Ohmic contact; MOS capacitor I; MOS capacitor II; Silicon Solar Cell; MOS Transistor I; MOS Transistor II; MOS - oxide layer thickness; A visit to one of the local microelectronics manufacturers.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת