חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעגלים אנאלוגיים משולבים
  Integrated Analog Circuit Design  
0512-4706-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1600-1700103 הנדסת תוכנהשיעור
סמ'  א' שיעור ד"ר סוחר ערן
סמ'  א'1500-1700103 הנדסת תוכנהשיעור
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
מודלים של טרנזיסטורי  MOS ו- BJT כמגברים.  תכנון מגברים חד דרגתיים. מגברי מתח וזרם הפרשיים. רעש בטרנזיסטורים ומגברים. יציבות של מגברי שרת. תכנון מגברי שרת. טופולוגיות של מגברי שרת. מגברי שרת הפרשיים מלאים. דרגות יציאה ודחיפה. מקורות מתח וזרם יחוס.
Course description
MOS and BJT transistor models as amplifiers. Design of single-stage amplifiers. Differential voltage and current amplifiers. Noise in transistors and amplifiers. Stability of operational amplifiers. Design of operational amplifiers. Op-amp topologies. Fully-differential op-amps. Output stages and driver circuits. Bandgap and current references.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת