חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אופטיקה קלאסית
  Classical Optics  
0512-4660-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1300-1500130 ולפסון הנדסהשיעור ות מר חיים הראל
סמ'  ב'1300-1500130 ולפסון הנדסהשיעור ות
פרופ טור משה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תמסורת גלים
גלים וקרניים: גלים מישוריים, חוקי סנל ופרנל. התאבכות ואינטרפרומטרים: מייקלסון, מך זנדר, סנייק ופברי פרו. משוואת האיקונל.
אופטיקה גאומטרית: חוקי האופטיקה הגאומטרית, עקרון פרמה, מעבר קרן דרך משטח כדורי, עדשה דקה. מכשירים אופטיים: העין, משקפיים, זכוכית מגדלת, טלסקופ ומיקרוסקופ. עדשה עבה, מטריצות ABCD, מערכות אופטיות מחזוריות, אברציות.
התפשטות גלים: גל כדורי, גל פרבולואידי, משוואת הלמהולץ הפרקסיאלית. גלים גאוסיים: תכונות, מעבר דרך אלמנטים אופטיים, חוק ABCD.
עקרונות אופטיקת פורייה: התמרת פורייה דו מימדית, פונקציית תמסורת של תווך אחיד, עקיפת פרנל ועקיפת פרנהופר, התמרת פורייה דרך עדשה, OTF ו- MTF.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisite: Wave transmission & lines
Waves and Rays: Plane waves, Snell and Fresnel laws, interference, interferometers: Michelson, Mach-Zender, Sagnac and Fabry-Perot. Eikonal equation.
Geometrical Optics: Laws of geomtrical optics, Fermat principle, refraction at a spherical surface, thin lens, optical instruments: the human eye, eye glasses, magnifier, telescope and microscope. Thick lens, ABCD matrix optics, periodic optical systems. Lens aberrations. Wave propagation: Spherical wave, paraboloidal wave, the paraxial Helmholz equation. Gaussian beams: basic properties, transmission through optical elements, ABCD law. Principles of Fourier Optics: Two-dimensional Fourier transform, free space transfer function, Fresnel and Fraunhofer diffraction, Fourier transform using a lens, OTF and MTF.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת