חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתקשורת אופטית
  Introduction to Optical Communications  
0512-4602-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1200-1400406 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ אייל אבישי
סמ'  ב'1500-1700103 הנדסת תוכנהשיעור ות
מר ארבל נדב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תמסורת גלים; אותות אקראיים ורעש
קורס זה מוגש כקורס בסיס בתקשורת אופטית והוא ילמד את יסודות התקשורת האופטית עם דגש על ההיבט המערכתי. הנושאים שיילמדו הם: הגברה אופטית והרעש הנלווה לה, גילוי וסטטיסטיקה של גילוי אופטי, תכונות של סיבים אופטיים; מבנה האופנים, התפשטות אותות, דיספרסיה ואי לינאריות, מבנה של מערכות אופטיות רב ערוציות.
 
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites:Wave transmission and lines; Random Signals and noise.
This course reviews the fundamentals of optical communications systems. It covers principles of optical amplification and the noise accompanying it, optical detection and its statistics, signal propagation through optical fibers in the presence of chromatic dispersion and optical nonlinearities, structure and design principles of multi-channel systems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת