חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא ללייזרים
  Introduction to Lasers  
0512-4601-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1100-1400104 הנדסת תוכנהשיעור פרופ רושין שלמה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות: 4
משקל: 3.5
דרישות קדם: תמסורת גלים ומערכות מפולגות; מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה
 
1. הקדמה: מאפיינים של מקורות אור, עקרון הפעולה של לייזר ודוגמאות
2. תהליכים עיקריים באינטראקציה בין אטומים וקרינה: בליעה, פליטה ספונטאנית ומאולצת
3. הענות לתדר של הגבר ובליעה. הרחבת קוים הומוגנית ואי-הומוגנית
4. ניתוח מהודים אופטיים עפ"י גישה גיאומטרית ועפ"י תורת הדיפרקציה.
5. מחולל לייזר: תנאי סף ורוויה
6. צימוד אופטימאלי של קרינה מחוץ ללייזר,
7. הפעלה באופן יחיד\ רב-אופנית של מתנד לייזר
8. תופעות תלויות-זמן: Q-Switching Mode-Locking,
9. תיאור וניתוח לייזרים עיקריים: מוצקים, גזיים, מוליכים למחצה ולייזרי סיב-אופטי
10. מבחר שימושים ותופעות הקשורות בלייזרים (בהתאם לזמן פנוי)
 
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisite: Wave transmission and Distributer Systems;  Introduction to Semiconductor Physics
1. Introduction: Light sources and their characterization.
2. Matter-light main interactions: absorption, spontaneous and stimulated emission.
3. Spectral response of absorption and emission processes. Homogeneous and inhomogeneous spectral broadening.
4. Optical resonators: analysis by means of geometrical and physical optics.
5. Laser radiation generators: Threshold condition, power and saturation.
6. Optimal laser output coupling.
7. Single-mode and multimode operation of lasers.
8. Main laser-type descriptions: gas, solid-state, semiconductor and fiber-optic lasers.
9. Time-dependent effects: Q-switching and mode-locking.
10. Further examples and applications.
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-4601-01 מבוא ללייזרים
Introduction to Lasers
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ רושין שלמה

סילבוס מפורט/דף מידע
חובות הקורס
 
1. תרגילים: כ12- גיליונות תרגילים ימסרו במהלך הקורס, כולל פתרונות. אין חובת מסירה
2. פעם בשבועיים יתקיים תרגיל\בחן כיתה קצר (-2015 דקות) על חומר הקשור לתרגיל, או על הבנה כללית. לא יתקיים מבחן אמצע סמסטר.
3. מבחן סופי
 
הרכב ציון:
בחנים כיתה: 20%
מבחן סופי: 80%
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת