חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  אלקטרוניקת הספק
  Power Electronics  
0512-4506-02
אחת לשבועיים
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1000106 הנדסת תוכנהתרגיל מר בדוג תומר
סילבוס מקוצר
שעות: 4
משקל: 3.5
דרישות קדם: המרת אנרגיה
מעגלי RLC עם דיודות יישור ומיישרים בתדר רשת, התפתחות הרמוניות עקב יישור, יישור מבוקר טיריסטורים, יישור נטול הרמוניות. אינוורטרים חד פאזיים ותלת פאזיים, יישומי גשרי יישור מבוקרים להנעת מנועי DC, גשר H ויישומו להמרת DC-AC, טיפול בהרמוניות דומיננטיות וביטול הרמוניות סלקטיבי, הקטנת THD ע"י מעגלי תהודה, ממירי תדר מסוג גשר H ויישומם לבקרת מנועי השראה, ממירי DC/DC מבוססי PWM, מנגנוני הפסדים ופיזור חום ברכיבי מיתוג אלקטרוניים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת