חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אלקטרוניקת הספק
  Power Electronics                                                                                    
0512-4506-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1100008לימודי הנדסה - כיתותשיעור פרופ זינגר זיגמונד
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות: 4
משקל: 3.5
דרישות קדם: המרת אנרגיה
מעגלי RLC עם דיודות יישור ומיישרים בתדר רשת, התפתחות הרמוניות עקב יישור, יישור מבוקר טיריסטורים, יישור נטול הרמוניות. אינוורטרים חד פאזיים ותלת פאזיים, יישומי גשרי יישור מבוקרים להנעת מנועי DC, גשר H ויישומו להמרת DC-AC, טיפול בהרמוניות דומיננטיות וביטול הרמוניות סלקטיבי, הקטנת THD ע"י מעגלי תהודה, ממירי תדר מסוג גשר H ויישומם לבקרת מנועי השראה, ממירי DC/DC מבוססי PWM, מנגנוני הפסדים ופיזור חום ברכיבי מיתוג אלקטרוניים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת