חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  בעיות טכנו-כלכליות של מערכות הספק
  Techno-Economical Problems in Power Systems                                                          
0512-4505-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-1200130וולפסון - הנדסהשיעור ות ד"ר בק יובל
פרופ בראונשטיין אריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   המרת אנרגיה
תכונות חשמליות של מערכות תמסורת. אנרגיה, הספק ומתח. גנראטורים סינכרוניים. קווים ארוכים וקצרים. מעגלים אקוויוולנטיים.. השראות וקבול במערכות הספק. תופעות התפרקות. בעיות מיוחדות למערכות הספק. כלכלה של מערכות הספק. עלות של מערכות הספק. עלות האנרגיה בנקודות חלוקה. תעריפים.
 
Course description
Credits: 3.5
 
Prerequisite: Energy Conversion
 
Electrical characteristics of power transmission systems. Energy, power and voltages. Synchronous generators. Short and long transmission lines. Equivalent networks. Inductance and capacitance in power systems. Discharge phenomena. Special problems in power systems. Economical aspects of power systems. Costs of power elements and systems. Energy costs in various distribution points. Tariffs.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת