חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים
  Power Systems Operation At Abnormal Conditions  
0512-4504-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1100101 הנדסת תוכנהשיעור ות ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי
סמ'  א'1300-1400238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      בעיות טכנו כלכליות של מערכות  הספק
מערכות הספק בתנאים לא רגילים: קצרים סימטריים ולא סימטריים. כוחות מכניים ותרמיים במצב קצר. מערכות הגנה. תופעות מתח-יתר כתוצאה ממיתוג וברק. הפרעות במערכת הספק כתוצאה מברק. הארקה. גלים במערכות הספק. בדיקת התקני בידוד. יכולת תמסורת הספק דרך מערכת. יציבות סטטית ודינמית של מערכות הספק.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Techno-Economical Problems in Power Systems
Power systems at abnormal conditions: Symmetrical and non-symmetrcal short-circuits. Mechanical forces and thermal fields under short-circuit conditions. Protection systems. Over-voltages due to lightning and switching phenomena. Power system outages due to lightning strokes. Grounding. Wave phenomena in power systems. Insulation requirements. Power transmission capability. Dynamic and static stability of power systems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת