חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  ממירים ממותגים בתדר גבוה
  High Frequency Switched Mode Converters  
0512-4503-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1400-1600438 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר מדיני דרור
סמ'  ב'1600-1800438 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למערכות לינאריות; המרת אנרגיה
עבוד הספק באמצעות זוגיים מבוקרים חסרי הפסדים. מימוש מטריצת שנאי ומטריצת ג'ירטור באמצעות מעגלים ממותגים, ממירי PWM הממותגים בתדר גבוה, בצפיפות הספק גבוהה, טופולוגיות של ממירים, מודלים של מצב מתמיד, מיצוע במרחב המצב, מודלים לאות קטן, בקרת ממירים, רכיבים מגנטיים שימושי ממירים, יישור באיכות גבוהה.
Course description
Credit points:3.5
Prerequisites: Introduction to Linear Systems; Energy Conversion.
Power processing by means of loss free two ports, realization of transformer and gyrator matrix by switched mode circuits, PWM converters operated at high switch Frequency topologies of converters, study state models, small signal models, control of converters, magnetic components converters application.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת