חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הינע חשמלי של מנועים
  electric motor drives                                                                                
0512-4502-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1000-1200101הנדסת תוכנהשיעור ות פרופ אפלבוים יוסף
סמ'  א'1000-1200205לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   המרת אנרגיה
1.   מכניקה של מערכות הנע: אופיינים מכניים של מכונות עבודה ומנועים חשמליים, משוואת התנועה, כוחות ומומנטים הפועלים במערכת הנע, העברת מומנטים סטטיים ומומנטי אינרציה לציר אחד, קביעת זמני התנעה ובלימה.
2.   מנועים לזרם ישר וחלופין: אופינים מכניים, חשוב התנעות, חשוב בלימות, וסות מהירות.
3.  בחירת הספק של מנועים חשמליים: חמום וקרור מנועים, מנועים לעבודה רציפה, עומס מחזורי ועומס לזמן קצר, בחירת הספק מנועים לפי שיטות שונות, השפעת האוורור והטמפרטורה על בחירת הספק המנוע.

Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite: Energy Conversion
Mechanics of drive systems: Mechanical characteristics of mechanisms and electric machines, motion equation, forces and torques in drive systems, translation of static torques and moment of inertia to a single axis, determination of starting and breaking times. DC and AC machines: Mechanical characteristics, starting, breaking and speed regulation. Sizing electric machines: Heating and coding of machines, machines for continuous, periodic and short time loads, methods for sizing electric machines, effect of cooling type, ambient temperature and height on machine sizing.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת