חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה מתקדמת במבנה המחשב
  Advanced Lab - Computer Organization  
0512-4492-10
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1400-1600207 הנדסה כתות חתרגיל
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:                  2
דרישות קדם:   מבנה המחשב
שימוש בכלי תוכנה לתכנון חומרה: עריכת מעגלים ספרתיים, סימולציה לוגית, מיקום וחיווט, סימולציה חשמלית. שימוש ברכיבי חומרה שניתנים לתכנות (FPGA). תכנון מעבד RISC (מסלול הנתונים והבקרה) ומימושו כחלק ממחשב לימודי הכולל ערוץ, בקר ערוץ, כרטיס זיכרון וכרטיס קלט/פלט.
Course description
Credit Points: 2
Prerequisites: Computer Organization
Using software tools for hardware design: schematic entry, hardware
description language, simulation, place and route.
Using field programmable hardware.
Designing a simple RISC processor and implementation on an educational
computer that contains a bus, bus controller, CPU card, memory card,
and interface to a personal computer.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת