חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה מתקדמת במבנה המחשב
  Advanced Computer Structure Lab  
0512-4492-09
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1400-1700204 הנדסה כתות חמעבדה פרופ אבן גיא
מר מרקוב מרקו
ש"ס:  4.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת