חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה מתקדמת במבנה המחשב
  Advanced Lab - Computer Organization  
0512-4492-07
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1400-1700204 הנדסה כתות חמעבדה
סמ'  ב' מעבדה פרופ אבן גיא
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:                  2
דרישות קדם:   מבנה המחשב
שימוש בכלי תוכנה לתכנון חומרה: עריכת מעגלים ספרתיים, סימולציה לוגית, מיקום וחיווט, סימולציה חשמלית. שימוש ברכיבי חומרה שניתנים לתכנות (FPGA). תכנון מעבד RISC (מסלול הנתונים והבקרה) ומימושו כחלק ממחשב לימודי הכולל ערוץ, בקר ערוץ, כרטיס זיכרון וכרטיס קלט/פלט.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת