חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לתכנות מערכות
  Introduction to Programming Systems                                                                  
0512-4402-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1800-1900238וולפסון - הנדסהתרגיל מר ברסטיז'בסקי קונסטנטי
סמ'  א'תרגיל מר נאור איל
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבני נתונים ואלגוריתמים, מבנה המחשב
מטרת הקורס היא ללמוד עקרונות מערכות הפעלה ולשפר את יכולת התכנות ב-C.
הנושאים הנכללים בקורס: מושג מערכת ההפעלה. מושג התהליך (Process). גישת השכבות. ממשק החומרה/תוכנה. ממשק היישום/מערכת ההפעלה: System Calls. גישת הממשקים והאנקפסולצייה. תזמון CPU: מידות, מניעות (Preemption), אלגוריתמים. מנגנוני תקשורת בין הליכים (IPC). סינכרון: פתרונות חומרה; פתרונות תוכנה. מנעולים, סמפורים, מוניטורים. חבקים (deadlocks): זיהוי, מניעה. היררכיית הזיכרון. סגמנטצייה, paging. אלגוריתמי מטמון (caching). זיכרון וירטואלי. מבוא להתקני קלט-פלט. מערכות קבצים: ארגון ומימוש בדיסקים. תקשורת: TCP/IP. ארכיטקטורות לקוח/שרת. מיקרו-קרנל. הקורס כולל משימות תכנות משמעותיות בשפת C תחת סביבת Unix.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites: Data structures and algorithms; Computer organization.
The aim of the course is to study operating systems principles and to improve programming skills in C. The material includes the following topics. The concept of operating systems. The concept of a process.The layering approach. The hardware/software interface. The application/OS interface: system calls. The interface/encapsulation approach. CPU scheduling: measures, preemption, some policies. Inter-Process communication mechanisms.  Synchronization: hardware solutions; software solutions. Mutexes, semaphores, monitors. Deadlocks: detection, prevention. The memory hierarchy. Segmentation, paging. Caching algorithms. Virtual memory. Introduction to IO devices. File systems: organization and implementation on disks. Communication: TCP/IP.Client/server architecture. Micro kernel.
The course includes extensive programming in C in the Unix environment.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת