חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבנה המחשב
  Computer Organization  
0512-4400-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1600-1800001 נפתלישיעור ד"ר אוקסמן גדליה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שעות:                4 ש"ס

משקל:               3

דרישות קדם:   מערכות לוגיות ספרתיות; מבני נתונים ואלגוריתמים; תכנות C

הקורס נותן הקדמה בסיסית למבנה המחשב, ודורש מהתלמידים לבצע פרוייקט תוכנה אחד ופרוייקט חומרה אחד. פרוייקט התוכנה ייכתב בשפת C ויעסוק בשפות סף (assembly language), ופרוייקט החומרה יבוצע עם קיט MIPS ויממש מערכת מחשב בסיסית.
נושאי ההרצאות לקוחים מהרשימה הבאה. רכיבי המחשב; ארכיטקטורת אוצר פקודות: מודל ושפת סף; מבנה מאסף (assembler) ומקשר (linker); אריתמטיקה בינארית; קלט-פלט; ארגון יחידת עיבוד מרכזית; היררכיית הזיכרון; מקביליות.

Course description

Credit Points: 3

Prerequisites:  Digital Logic Systems; Data Structures and Algorithms; C Programming
 

The course provides a basic introduction to computer organization, and requires students to carry out one software project and one hardware project. The software project deals with assembly language and is to be implemented in C. The hardware project will implement a basic computer system using the MIPS kit.
Lecture topics are as follows. Computer components; Instruction Set Architecture: model and assembly language; assemblers and linkers; binary arithmetic; I/O; CPU organization; memory hierarchy; parallelism.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת