חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבנה המחשב
  Computer Organization  
0512-4400-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1600-1900020 אודיטו.הנדסהשיעור מר פרלרויזן יבגני
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מערכות לוגיות ספרתיות

טכנולוגיה וביצועים:  מדידת ביצועים, גורמים המשפיעים על הביצועים, מחסום ההספק. שפת המחשב: פעולות ונתונים, ייצוג הוראות, תמיכה בשגרות, הוראות לסינכרון. אריתמטיקה של מחשבים: פעולות בסיסיות, כפל וחילוק,  נקודה צפה. המעבד: מסלול הנתונים, בקרה, צנרות, קידום הוראות, סיכונים, פסיקות. זיכרון שכבות: זיכרון מטמון, ביצועים, זיכרון וירטואלי, מכונות וירטואליות, קוהרנטיות. מערכות איחסון: אמינות, זיכרון משני, קלט פלט, קישור מעבדים זיכרון והתקנים, ממשקים. מערכות מרובות מעבדים: זיכרון משותף, מעבדים מרובי חוטים, מעבדים מרובי ליבות.

Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites:  Digital Logic Systems

Technology and performance: measuring performance, performance factors, power wall. Language of the computer: operations and operands, representing instructions, supporting procedures, synchronization instructions. Arithmetic for computers: basic operations, multiplication and division, floating point. Processor: datapath, control, pip eli ning, forwarding instructions, hazards, interrupts. Memory hierarchy: cache memory, performance, virtual memory, virtual machines, coherency. Storage systems: r eli ability, secondary storage, input/output, connecting processors memory and devices, interfaces. Multiprocessors: shared memory, multithreading, multicore.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת