חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדה מתקדמת בבקרה
  Advanced Laboratory for Control  
0512-4390-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1100-1400202 הנדסה כתות חמעבדה פרופ בוברובסקי בן-ציון
גב' טיורושקין מריה
מר רפלוביץ' ארקדי
מר שמריז אלעד
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מבוא לבקרה לינארית מודרנית (במקביל), מעבדה בבקרה
דמוי מערכת לא לינארית בעזרת מחשב ספרתי, רובוט, שימושי נתח ספקטרום, פילטר קלמן, זיהוי מערכות אמת לייצוב קו ראיה, בקרים לזמן מינימלי ניסוי במחשב אנלוגי, מטוטלת הפוכה.
Course description
Credit Points: 1.5
Prerequisites: Introduction to Modern Linear Control (concurrent); Control Lab.
Computer simulation of a non-linear system. Robot control. Usage of the Spectrum-Analyser including Kalman-Filter. Identification of a (true life) line-of-sight system. Minimal-time controller - analog observer. Inverted pendulum.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת