חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מערכות משוב שימושיות
  Practical Feedback Systems  
0512-4362-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'0800-1100056 עבודה סוציאליתשיעור פרופ גרשון אליהו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם: מבוא לתורת הבקרה
אפיון מערכות בקרה, רכיבים במערכות סרוו: מנועים, סוגי סביבונים. תכנון חוגי בקרה עבור דרישות נתונות מראש, מערכות יצוב, רקע מתמטי למערכות בקרה, בעיות בתהליכים שאינם בעלי פאזה מינימלית, תכנון של מערכות בקרה עם כניסה אחת ויציאה אחת ואי ודאות במודל. אלמנטים לא-לינאריים במערכות בקרה. מבוא למערכות רבות כניסות ויציאות עם אי ודאות בפרמטרים.
Course description

Credit Points: 3.5
Prerequisite: Introduction to Control Theory
Characterization of control systems, components in control systems, DC motors, Gyros, design of feedback systems, mathematical background for feedback systems, limitations of feedback in non-minimum phase systems, robust feedback design of single-input single-output systems, non-linear feedback, the circle criterion, introduction to feedback design of multi-input multi-output feedback systems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת