חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות
  Advanced Laboratory in Image Processing  
0512-4291-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1600-1900203 הנדסה כתות חמעבדה פרופ אבידן שמואל
סמ'  ב' מעבדה פרופ ברונשטיין אלכסנדר
ש"ס:  3.0

סילבוס לא הוזן - ראה בידיעון

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת