חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד וניתוח וידיאו
  Video Processing  
0512-4263-04
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-0900203 הנדסה כתות חמעבדה פרופ אבידן שמואל
פרופ ברונשטיין אלכסנדר
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות 4 ש"ס
משקל: 3.5

זיהוי shots, מידול רקע, הפרדת אובייקט מרקע ומשוואת ה-matting, שערוך תנועה ושטף אופטי (Lucas-Kanade, Horn-Schunck), ייצוב תמונה ויצירת פנורמה, דחיסת ווידאו, הזרמת ווידאו ועיבוד ווידאו במרחב הדחוס, שיפור ווידאו, עקיבה, מסנן קלמן ומסנן חלקיקים, ניתוח ווידאו וזיהוי פעולה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת