חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד וניתוח וידיאו
  Video Processing  
0512-4263-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1000-1300206 הנדסה כתות חשיעור פרופ אבידן שמואל
פרופ ברונשטיין אלכסנדר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות 4 ש"ס
משקל: 3.5

זיהוי shots, מידול רקע, הפרדת אובייקט מרקע ומשוואת ה-matting, שערוך תנועה ושטף אופטי (Lucas-Kanade, Horn-Schunck), ייצוב תמונה ויצירת פנורמה, דחיסת ווידאו, הזרמת ווידאו ועיבוד ווידאו במרחב הדחוס, שיפור ווידאו, עקיבה, מסנן קלמן ומסנן חלקיקים, ניתוח ווידאו וזיהוי פעולה.

Course description
Shot detection, Background modeling, Image matting and the matting equation, Motion estimation and Optic Flow (Lucas-Kanade, Horn-Schunck), Video compression and streaming, Video processing in the compressed domain, Video enhancement, Tracking and Kalman and Particle Filters, Video analysis, and Action recognition.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת