חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  עיבוד תמונות
  Image Processing  
0512-4262-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1100-1300203 הנדסה כתות חמעבדה פרופ קריתי נחום
סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא לעיבוד ספרתי של אותות, אותות אקראיים ורעש
מבוא: עיבוד תמונות ותחומים קרובים; יישומי עיבוד ספרתי של תמונות. עיבוד אותות דו-מימדיים רציפים בתחום המקום ובתחום התדר. דגימת אותות דו-מימדיים. קוונטיזציה. עיבוד אותות דו-מימדיים דיסקרטיים בתחום המקום ובתחום התדר. התמרות יוניטריות על תמונות: DFT, הדמרד, DCT. התמרת האאר ומבוא לגלונים (wavelets). שיפור תמונות. שחזור תמונות. דחיסת תמונות: תקן JPEG, מבוא לדחיסת וידאו. שחזור מהיטלים: התמרת ראדון, מבוא לטומוגרפיה ממוחשבת (CT). ייצוג צבע. מבוא למערכת הראייה האנושית.
Course description
 Credit Points: 3.5
Prerequisites: Introduction to Digital Signal Processing; Random Signals and Noise .
 
1. Introduction: Digital Image Processing and related fields. Applications of Digital Image Processing
2. Two-dimensional signal processing in the continuous spatial and frequency domains
3. Sampling two-dimensional signals
4. Quantization
5. Two-dimensional signal processing in the discrete spatial and frequency domains
6. Unitary image transforms: DFT, Hadamard, DCT
7. The Haar transorm. Introduction to wavelets
8. Image enhancement
9. Image restoration
10. Image compression, the JPEG standard
11. Introduction to video compression
12. Reconstruction from projections. Radon transform, Introduction to Computed Tomography
13. Color representation
14. Introduction to the human visual system
  
Instruction mode: Lectures + Laboratory
 
 
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-4262-03 עיבוד תמונות
Image Processing
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | פרופ קריתי נחום

סילבוס מפורט/דף מידע

שם הקורס: עיבוד תמונות

מס' הקורס: 0512.4262

שם באנגלית: Image Processing

נ"ז: 3.5

דרכי הוראה: הרצאות + מעבדה

דרישת קדם: מבוא לעיבוד ספרתי של אותות, אותות אקראיים ורעש

מטלות: מבחן סופי, דוחו"ת מעבדה, תרגילי בית

 

מבוא: עיבוד תמונות והקשר לראיה ממוחשבת וגרפיקה ממוחשבת. יישומי עיבוד תמונות. מתודולוגיות בעיבוד תמונות: עיבוד אותות, אותות אקראיים ולמידת מכונה.

 1. עיבוד אותות דו-מימדיים רציפים בתחום המקום ובתחום התדר: קונבולוציה, התמרת פוריה דו-מימדית ומשפט Parseval.
 2. דגימת אותות דו-מימדיים: אותות מוגבלי סרט, קריטריון Nyquist לאותות דו-מימדיים, סריגי דגימה מלבניים והקסגונליים.
 3. עיבוד אותות דו-מימדיים דיסקרטיים בתחום המקום ובתחום התדר: קונבולוציה ליניארית וציקלית, התמרת פוריה דו-מימדית דיסקרטית.
 4. התמרות ליניאריות כלליות. ייצוג תמונות בבסיסים וריכוז אנרגיה. בסיס פוריה והבסיס הטריוויאלי. התמרות מיוחדות: Hadamard, DCT.
 5. שיפור תמונות: פעולות נקודה, שיטות המבוססות על ההיסטוגרמה, פעולות סביבה, סינון בילטרלי, סינון Non-Local Means (NLM).
 6. שחזור תמונות: ניסוח כבעיית אופטימיזציה, סינון הפוך ופסאודו הפוך, סינון Wiener, שיטות רובסטיות.
 7. דחיסת תמונות. יתירות בתמונות: יתירות בקידוד וקידוד Huffman. יתירות בייצוג ו- Transform Coding. יתירות פסיכו-ויזואלית. תקן JPEG.
 8. שחזור מהיטלים. התמרת Radon והפיכתה. משפט החתך המרכזי. מבוא לטומוגרפיה ממוחשבת (CT).
 9. נושאים נוספים ככל שיתיר הזמן: קוונטיזציה אופטימלית, התמרת Haar ומבוא לגלונים (wavelets), מבוא לדחיסת וידאו. ייצוג צבע. מבוא למערכת הראיה האנושית.

 

ספרי עזר נבחרים

 1. A.K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, 1989
 2. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Digital Image Processing, Prentice-Hall, 2002
 3. M. Petrou and C. Petrou, Image Processing: The Fundamentals, Wiley, 2011

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת