חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  עיבוד תמונות
  Image Processing  
0512-4262-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1600-1800 מעבדה
סמ'  א'306 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ קריתי נחום
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא לעיבוד ספרתי של אותות, אותות אקראיים ורעש
מבוא: עיבוד תמונות ותחומים קרובים; יישומי עיבוד ספרתי של תמונות. עיבוד אותות דו-מימדיים רציפים בתחום המקום ובתחום התדר. דגימת אותות דו-מימדיים. קוונטיזציה. עיבוד אותות דו-מימדיים דיסקרטיים בתחום המקום ובתחום התדר. התמרות יוניטריות על תמונות: DFT, הדמרד, DCT. התמרת האאר ומבוא לגלונים (wavelets). שיפור תמונות. שחזור תמונות. דחיסת תמונות: תקן JPEG, מבוא לדחיסת וידאו. שחזור מהיטלים: התמרת ראדון, מבוא לטומוגרפיה ממוחשבת (CT). ייצוג צבע. מבוא למערכת הראייה האנושית.
Course description
 Credit Points: 3.5
Prerequisites: Introduction to Digital Signal Processing; Random Signals and Noise .
 
1. Introduction: Digital Image Processing and related fields. Applications of Digital Image Processing
2. Two-dimensional signal processing in the continuous spatial and frequency domains
3. Sampling two-dimensional signals
4. Quantization
5. Two-dimensional signal processing in the discrete spatial and frequency domains
6. Unitary image transforms: DFT, Hadamard, DCT
7. The Haar transorm. Introduction to wavelets
8. Image enhancement
9. Image restoration
10. Image compression, the JPEG standard
11. Introduction to video compression
12. Reconstruction from projections. Radon transform, Introduction to Computed Tomography
13. Color representation
14. Introduction to the human visual system
  
Instruction mode: Lectures + Laboratory
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת