חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
  Introduction to Digital Signal Processing                                                            
0512-4200-05
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'0800-1000130וולפסון - הנדסהתרגיל מר נניקשוילי יצחק
סמ'  ב'0800-1000134וולפסון - הנדסהתרגיל
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:   4 ש"ס
משקל:  3.5
דרישות קדם: מבוא לניתוח אותות, (מבוא לעיבוד אותות לתלמידי הנדסה מכנית).
 ניתוח מערכות LTI באמצעות התמרת Z.
 משפט הדגימה ושימושיו, דצימציה ואינטרפולציה, סינון פוליפאזה, מבוא לעיבוד רב קצבי (Multi-Rate).
מסננים ספרתיים מסוג (IIR (Infinite Impulse Response ומסוג (FIR (Finite Impulse Response. תכן מסנני IIR. מסננים בעלי פאזה ליניארית. תכן מסנני FIR בשיטת החלון, תכן אופטימלי של מסנני FIR.
אותות בדידים מחזוריים והתמרת פורייה הדיסקרטית ((DFT.
אלגוריתמי (FFT (Fast Fourier Transform לחישוב מהיר של ה-DFT. שימושים לקונוולוציה ולאנליזה ספקטרלית. התמרת Short time Fourier transform.
התמרת (DCT (Discrete Cosine Transform .
 
 
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites: Introduction to Signal Analysis
 
• The Z transform, review and extensions. Pole zero and region of convergence (ROC) analysis, relation to stability and causality. Inverse Z transform. Transform analysis of linear time invariant (LTI) systems. Minimum phase systems.
 
• Discrete time processing of continuous time signals, review and extensions. Sampling rate conversions. Polyphase decompositions.
• Design of digital filters. Design of infinite impulse response (IIR) filters from analog filters. Design of finite impulse response (FIR) filters, windows and frequency sampling. Linear phase filters. Optimal (minimax) design of FIR filters.
• Discrete Fourier series (DFS). Discrete Fourier transform (DFT). Circular convolution and linear convolution using the DFT.
• The fast Fourier transform (FFT) for fast calculation of the DFT. Decimation in time and decimation in frequency FFT. The Goertzel algorithm. The chirp transform algorithm.
• The discrete cosine transform (DCT).
• Spectral analysis using short time Fourier transform.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת