חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  העברה ספרתית של אותות
  Digital Transmission of Signals  
0512-4162-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1400-1600118 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר רפאלי דן
סמ'  ב'1600-1800106 הנדסת תוכנהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תקשורת ספרתית, מבוא לעיבוד ספרתי של אותות 
תקשורת ספרתית בפס בסיס ((PAM: חישוב ביצועים בערוץ אידאלי המסנן המתואם, ספקטרום ההספק של אות PAM, קודי קו, מגבלות הערוץ, הפרעה בין-סימנית ((ISI, קריטריון נייקויסט (Nyquist) .  משוונים ((Equalizers: לינארי, מאלץ אפס, עם משוב החלטה (DFE), משוונים מסתגלים (adaptive equalizers), שוויון במשדר, גילוי סבירות מירבית לסדרה. מבטלי הד    ((Echo Cancellers. שיטות סינכרון גל נושא, שחזור שעונים, סינכרון מסגרת. קידוד מקור: שיטות קוונטיזציה, שיטות לקידוד צורות גל: DPCM, PCM, אפנון דלתא ((Delta Modulation, שיטות קידוד אדפטיביות, שיקולים מעשיים בתכנון ומימוש מודמים. השפעת אורך מילה סופי במימוש ספרתי, חוג בקרת הגבר (AGC). דוגמאות של מודמים.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Introduction to Digital Signal Processing; Digital Communications.
Source Coding- Quantization techniques: uniform, companding, Lloyd-Max, VQ, high-resolution. Waveform coding: PCM, DPCM, delta modulation, adaptive PCM and DPCM, sub-band and transform coding. Transmission errors effect. Channel Modulation/De-Modulation- Base-band digital communication (PAM): performance in ideal channel, matched filter, power spectrum. Line-codes. Channel impairment: inter-symbol interference (ISI). Nyquist’s criterion. Detection in the presence of ISI: maximum-likelihood sequence estimation, equalization (linear, zero-forcing, decision-feedback, adaptive, in the transmitter). Echo cancellation

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת