חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תקשורת ספרתית
  Digital Communications  
0512-4161-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1000-1200206 הנדסה כתות חתרגיל מר פיינסקי עמיחי
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
 שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם:   אותות אקראיים ורעש
מבנה מערכת תקשורת ספרתית, בחינת השערות וקריטריוני החלטה: קריטריון הסתברות שגיאה מינימלית, קריטריון סבירות מירבית, קריטריון Bayes, קריטריון Neyman-Pearson, מערכת תקשורת רב מימדית ודיסקרטית בזמן (Vector Channels), מערכת תקשורת רציפה בזמן (Waveform Channels), ייצוג אותות בעלי אנרגיה סופית במרחב האותות, המקלט האופטימלי עבור אותות בעלי צורה ידועה ברעש מתחבר גאוסי, לבן (AWGN) או צבעוני, הסתברות השגיאה וניתוח ביצועי מערכת תקשורת ספרתית, שיטות אפנון ספרתי: MSK, FSK, PSK, מערכת אותות אורתוגונליים ומערכת אותות ה‑Simplex, גילוי לא-קוהרנטי: המקלט האופטימלי במקרה של פאזה לא ידועה בערוץ (AWGN), קודי בלוק, קודי קונוולוציה, אלגוריתם Viterbi, שילוב קידוד-אפנון (TCM), מבוא לתורת האינפורמציה וקיבול הערוץ.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite: Random    Signals & Noise.
Source Coding - Quantization techniques: uniform, companding, Lloyd-Max, VQ, high-resolution.Waveform coding: PCM, DPCM, delta modulation, adaptive PCM and DPCM, sub-band and transform coding. Transmission errors effect.
Channel Modulation/De-Modulation - Base-band digital communication (PAM): performance in ideal channel, matched filter, power spectrum. Line-codes. Channel impairment: inter-symbol interference (ISI). Nyquist’s criterion. Detection in the presence of ISI: maximum-likelihood sequence estimation, equalization (linear, zero-forcing, decision-feedback, adaptive, in the transmitter). Echo cancellation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת