חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תקשורת ספרתית
  Digital Communications  
0512-4161-02
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1200-1400020 אודיטו.הנדסהתרגיל מר פיינסקי עמיחי
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
 שעות: 4 ש"ס
משקל: 3.5
דרישות קדם:   אותות אקראיים ורעש
מבנה מערכת תקשורת ספרתית, בחינת השערות וקריטריוני החלטה: קריטריון הסתברות שגיאה מינימלית, קריטריון סבירות מירבית, קריטריון Bayes, קריטריון Neyman-Pearson, מערכת תקשורת רב מימדית ודיסקרטית בזמן (Vector Channels), מערכת תקשורת רציפה בזמן (Waveform Channels), ייצוג אותות בעלי אנרגיה סופית במרחב האותות, המקלט האופטימלי עבור אותות בעלי צורה ידועה ברעש מתחבר גאוסי, לבן (AWGN) או צבעוני, הסתברות השגיאה וניתוח ביצועי מערכת תקשורת ספרתית, שיטות אפנון ספרתי: MSK, FSK, PSK, מערכת אותות אורתוגונליים ומערכת אותות ה‑Simplex, גילוי לא-קוהרנטי: המקלט האופטימלי במקרה של פאזה לא ידועה בערוץ (AWGN), קודי בלוק, קודי קונוולוציה, אלגוריתם Viterbi, שילוב קידוד-אפנון (TCM), מבוא לתורת האינפורמציה וקיבול הערוץ.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite: Random    Signals & Noise.
 
Structure of Digital Communication systems. Hypothesis testing and decision rules: Minimum error probability, maximum likelihood, Bayes, Neyman-Pearson. Discrete-time Multidimensional communication systems (vector channels), continuous-time communication systems (waveform channels). Signal-space representation of finite-energy signals. The optimum detector for known signals in additive white Gaussian noise channels (AWGN) and colored additive Gaussian noise channels. Bit error probability and performance analysis of digital communication systems. Digital modulation techniques: PSK, FSK, MSK, orthogonal signals, simplex signals. Non-coherent communications: The optimum detector for known signals with unknown phase in an AWGN channel. Coding theory: Block codes, convolutional codes, the Viterbi algorithm, Trellis Coded Modulation (TCM). Introduction to information theory and channel capacity.  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת