חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מערכות תקשורת
  Communication Systems  
0512-4100-03
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  ב'1200-1300012 ביה"ס לכלכלהתרגיל מר חוגי אוהד
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
 שעות:              4 ש"ס
משקל:             3.5
דרישות קדם:   אותות אקראיים ורעש
חלק א. אותות baseband. מושגים בתורת האינפורמציה ובקידוד. דגימה ופולסים מאופנני תנופה. PCM, קוונטיזציה ורעש קוונטיזציה, סוגי קידוד-קו בינארי והספקטרום האופייני להם. אות רב-רמות, דיאגרמת עין, סנכרון, הפרעות בין סימנים. מסנן קו raised cosine, מסנן מתואם. הרעש במוצא גלאי PCM. PCM דיפרנציאלי. אפנון דלתא.
חלק ב. אותות bandpass. צורות אלטרנטיביות להצגת אותות bandpass. רעש צר סרט. אפנוני משרעת - SC-DSB, AM, SSB. התמרת הילברט. מימוש וגילוי אפנון משרעת. יחס אות לרעש בגילוי משרעת. אפנוני זווית - FM, NBFM, PM. הספקטרום של אותות מאופנני זווית ותדר. מימוש אפנון זווית, יחס אות לרעש בגילוי FM. Preemphasis-deemphasis. מימוש גילוי תדר. חוג נעול מופע.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite: Random Sigals and Noise
Part A – Baseband signals. Concepts in information theory and coding. Sampling and amplitude modulated pulses. PCM. Quantization and quantization noise. Bnary line codes and their spectrum. Multileval signals. Eye diagram and synchronization. Intersymbol interference. Raised-cosine filter. Matched filter. SNR of PCM. Differential PCM. Delta modulaton.
Part B – Bandpass signals. Bandpass signal presentations. Narrow band noise. Amplitude modulations: DSB-SC, AM, SSB. Hilbert transform. Implementing amplitude modulation and detection. SNR of amplitude detection. Angle modulations: FM, NBFM, PM. Spectrum of FM and PM signals. Implementing angle modulation. SNR of FM. Preemphasis-deemphasis. Implementing frequency detection. PHase-lock loop.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת