חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  אותות אקראיים ורעש
  Random Signals and Noise                                                                             
0512-3632-01
הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
סמ'  א'1000-1300001וולפסון - הנדסהשיעור פרופ ארז אורי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
 שעות:                5 ש"ס
משקל:                4
דרישות קדם: מבוא להסתברות וסטטיסטיקה, מבוא לניתוח אותות
חלק א': משתנים אקראיים ופעולות עליהם
1. הסתברות ומשתנים אקראיים (כשבועיים)
* חזרה על מושגי יסוד: מוטיבציה הנדסית, מרחב הסתברות, אקסיומות
* חזרה על מושגי יסוד עבור משתנה אקראי יחיד
* פונקציה אופיינית, מומנטים
* פונקציות של משתנים אקראיים

2. ווקטורים אקראיים (כשבועיים)
* שני משתנים אקראיים: פילוג משותף, מותנה ושולי
* וקטור של משתנים אקראיים
* וקטור גאוסי

3. שערוך (כשבועיים)
* שיערוך אופטימלי, קריטריוני שגיאה
* שערוך במובן של שגיאה ריבועית ממוצעת מינימלית (MMSE)
* שיערוך לינארי אופטימלי (LMMSE)

חלק ב': תהליכים אקראיים ופעולות עליהם
4. מבוא, הגדרות ותכונות (כשבוע)
* איך נוצר תהליך אקראי? (פרמטר אקראי, תהליך i.i.d., הגדרה רקורסיבית)
* פילוג משותף, פונקציית האוטוקורלציה
* סטאציונריות במובן הצר ( SSS) והרחב (WSS)

5. תהליכים בסיסיים בזמן בדיד ובזמן רציף (כשבוע)
* תהליך אוטו-רגרסיבי (תנאים לסטאציונריות, מרקוביות)
* צעד אקראי, רעש לבן בזמן בדיד
* תהליך אקראי גאוסי
* תהליך Wiener / תנועת Brown

6. שרשראות מרקוב (כשבוע)
* מטריצת מעבר, פילוג סטציונארי
* אפיון שרשראות לפי גרף המצבים

7. ארגודיות (כשבוע)
* חוק המספרים הגדולים
* ארגודיות בתוחלת ובקורלציה

8. ספקטרום הספק (כשבוע)
* הגדרות, פריודוגראמה, רעש לבן בזמן רציף

9. מעבר תהליכים WSS במערכות לינאריות (כשבועיים)
* סטאציונאריות משותפת של תהליכים אקראיים
* מעבר תהליך אקראי דרך מערכת לינארית
* שיערוך לינארי אופטימלי במובן MSE (מסנן וינר)
* מערכות מרובות כניסות ויציאות
* עיבוד מקבילי של פסי תדר.

10. תהליכים אקראיים מתקדמים (כשבוע)
* תהליך אקראי Poisson

Course description
Credit points: 4
Prerequisites; Introductiot to Probability and Statistics;Introduction to Signal Analysis.
 
1. Problem sets will be posted once a week. The solution will be posted a week after.
 
2. Two midterms will be given during the semester. The problems will be based on ones that appeared in the lectures, recitations and HW assignments.
3. During the course we will publish up to four Matlab assignments which are related to the topics covered in class. The submission of these exercises will be done in pairs, and is accompanied by an oral exam on the exercises.
4. A Final exam which covers all the course's material.

Part A: Random Variables and Operations
1. Probability and Random Variables (about two weeks)
• Engineering motivation, probability space, axioms.
• Revisiting basic concepts for a single random variable.
• The characteristic function, moments.
• Functions of random variables.

2. Random vectors (about two weeks)
• Two random variables: joint, conditional and marginal distributions.
• Vectors of random variables.
• Gaussian vectors.

3. Estimation (about two weeks)
• Optimal estimation, error criteria.
• Minimum mean squared-error (MMSE) estimation.
• Linear minimum mean squared-error (LMMSE) estimation.

Part B: Random Processes
4. Introduction, definitions and properties. (about one week)
• The formation of random processes.
• Joint distribution, autocorrelation function.
• Strict-sense and wide-sense stationarity (SSS and WSS).

5. Basic discrete –time and continuous-time processes (about one week)
• Autoregressive process (stationarity conditions, Markovity).
• Random walk, discrete-time white-noise.
• Gaussian random processes.
• Wiener process \ Brownian motion.

6. Markov chains (about one week)
• Transition matrix, stationary distribution.
• Characterizing a Markov chains its state diagram.

7. Ergodicity (about one week)
• The law of large numbers.
• Mean-ergodicity, correlation-ergodicity.

8. Power spectrum density (about one week)
• Definitions, periodogram, continuous-time white-noise.

9. Linear time-invariant (LTI) processing of WSS processes (about two weeks)
• Joint stationarity of random processes.
• Random processes passing LTI systems.
• Optimal linear MMSE estimation (Wiener filtering).
• Multiple-input multiple-output (MIMO) systems.
• Parallel processing of frequency-bands.

10. Advanced random processes (about one week)
• Poisson process.
 
 
 
 
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - חשמל ואלקטרוניקה
0512-3632-01 אותות אקראיים ורעש
Random Signals and Noise
שנה"ל תשע"ה | סמ'  א' | פרופ ארז אורי

666סילבוס מפורט/דף מידע
צוות הקורס:
 
מרצה:
ד"ר אורי ארז טל. 6405416 חדר 120 בנין מעבדות uri@eng.tau.ac.il שעת קבלה: יום ב' 16:00
 
מתרגלים:
אייל חיטרון טל. 6405328 חדר 102 בנין מעבדות חשמל ayal@eng.tau.ac.il
שעת קבלה: יום ב' 17:00
לאוניד גלר טל. 6408056 חדר 108 בנין מעבדות חשמל leonid.gel@gmail.com שעת קבלה: יום א' 12:30
רונן דר טל. 6408056 חדר 108 בנין מעבדות חשמל ronendar@post.tau.ac.il שעת קבלה: יום א' 17:00
שחר שיוביץ טל. 6408056 חדר 108 בנין מעבדות חשמל shachars@post.tau.ac.il
שעת קבלה: יום ב' 15:00
אור אורדנטליך טל. 6408056 חדר 108 בנין מעבדות חשמל ordent@eng.tau.ac.il שעת קבלה: יום ד' 13:30
אריאל יפה טל. 6408275 חדר 105 בנין מעבדות חשמל ariel.jy@gmail.com שעת קבלה: יום ה' 15:00
הקורס יינתן במסגרת שלוש שעות הרצאה (שתי קבוצות מקבילות) ושעתיים תרגול בשבוע (חמש קבוצות מקבילות)
הרצאות:
קבוצה 0512-3632-01 – יום ב' 12:00-13:00 בניין כיתות 102 ויום ד' 12:00-14:00 בניין כיתות 102.
קבוצה 0512-3632-05 – יום ב' 13:00-14:00 בניין כיתות 102 ויום ד' 16:00-18:00 בניין כיתות 103.
תרגולים:
קבוצה 0512-3632-02 – יום ה' 16:00-18:00 בניין תכנה 106
קבוצה 0512-3632-03 – יום ה' 8:00-10:00 בניין תכנה 106
קבוצה 0512-3632-04 – יום ה' 10:00-12:00 בניין תכנה 106
קבוצה 0512-3632-06 – יום ה' 11:00-13:00 בניין תכנה 103
קבוצה 0512-3632-07 – יום ה' 14:00-16:00 בניין וולפסון 130
• אתר הקורס ב http://virtual.tau.ac.il/.
• צוות הקורס מעודד אתכם לעשות שימוש בפורום הקורס באתר.
• הגעה לשעות קבלה – בתיאום מראש בלבד.
 
מטלות הקורס:
1. תרגילי בית יפורסמו אחת לשבוע ביום חמישי, הפתרון יפורסם ביום שני שאחריו. אין חובת הגשה, אולם חשוב להבין שללא תרגול סיכויי ההצלחה בקורס קטנים.
2. יתקיימו שני בחנים במהלך הסמסטר. הבחנים יהיו מבוססים על תרגילי הבית, ויהיו עם חומר סגור. ציוני הבחנים ישמשו כמגן במשקל 10% כל אחד.
 
בוחן ראשון: 2/12/2011 יום ו' 9:00 (לא סופי)
בוחן שני: 30/12/2011 יום ו' 9:00 (לא סופי)
 
3. תרגיל המטלב: במהלך הקורס נפרסם 3 משימות מטלב בנושאים הקשורים לחומר הלימוד.
חובה להגיש לפחות 2 תרגילים מתוך ה-3. הגשת התרגילים תתקיים במהלך השבועיים האחרונים של הסמסטר ותלווה בבחינה בע"פ. נהלי ההגשה ופרטים נוספים יפורסמו בהמשך.
משקל בציון הסופי (תרגיל+בחינה בע"פ): 10% (הציון יחושב על פי שני התרגילים עם הציון הגבוה יותר). לסטודנטים החוזרים על הקורס – לא יועברו ציונים משנים קודמות.
4. מבחנים:
• ביום 26/2/2012 בשעה 9:00 - מועד א'.
• ביום 9/4/2012 בשעה 9:00 - מועד ב'.
 
לוח תרגולים (ייתכנו שינויים)
 
16:00-18:00
14:00-16:00
11:00-13:00
10:00-12:00
8:00-10:00
תאריך
לאוניד
אייל
לאוניד
אייל
אייל
3.11
לאוניד
אייל
לאוניד
אייל
אייל
10.11
לאוניד
אייל
לאוניד
אייל
אייל
17.11
לאוניד
אייל
לאוניד
אייל
אייל
24.11
לאוניד
אייל
לאוניד
אייל
אייל
1.12
רונן
רונן
רונן
אור
אור
8.12
רונן
רונן
רונן
אור
אור
15.12
רונן
רונן
רונן
אור
אור
22.12
אור
רונן
רונן
אור
אור
29.12
אור
רונן
רונן
אור
אור
5.1
אריאל
שחר
אריאל
שחר
שחר
12.1
אריאל
שחר
אריאל
שחר
שחר
19.1
אריאל
שחר
אריאל
שחר
שחר
26.1
אריאל
שחר
אריאל
שחר
שחר
2.2
 
 
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת